Coaching

Coaching is werken met kwaliteiten

Coaching is een vorm van begeleiding om te ontdekken hoe je je kwaliteiten zo goed mogelijk kunt inzetten.  Het kan je helpen in je privésituatie of in je werk. Het helpt je te oriënteren wat voor jou belangrijk is en wat je wilt bereiken.  Net zo belangrijk daarbij is om te erkennen waar de grenzen zijn. Is het mogelijk om een goede balans te vinden, die je voldoende uitdaging biedt zonder je te overvragen?

Coaching van groepen

Een groep heeft een eigen dynamiek. In een groep spelen niet alleen de kwaliteiten en beperkingen van de individuele leden. Met elkaar en tegen elkaar ontstaat een geheel eigen krachtenspel. De kunst van het werken in een groep is om de kwaliteiten van een ieder optimaal in te zetten. Niet alleen persoonlijk, maar ook voor het team. Daarvoor is het nodig dat de teamleden elkaar (leren te) vertrouwen. Een fundament van vertrouwen biedt de mogelijkheid om eerlijk en open te communiceren en biedt de teamleden daardoor mogelijkheden elkaar te ondersteunen en te versterken.

Coaching van teams in zorginstellingen

In zorginstellingen wordt veel van de zorgverleners gevraagd. Dat kan ook niet anders, want je werkt met kwetsbare mensen. De zorg kan altijd beter. Mensen die er voor kiezen om in de zorg te werken ervaren dat dagelijks. Des te belangrijker is het dan om als team op elkaar te kunnen bouwen. Het vraagt heel wat om je eigen grenzen te weten en nog meer om je vrij te voelen om steun te vragen of te geven. Hulpverleners zijn vaak mensen die het zelf willen oplossen. Dat brengt het risico met zich mee dat mensen niet optimaal functioneren of overbelast raken. In teamcoaching gaat het juist daarom: dat je leert elkaar te vertrouwen en op elkaar te bouwen.

Teamwerk

Sinds 2011 werk ik samen met Mieke Kok (www.miekekok.nl) in het begeleiden van groepen. Het heeft onze voorkeur om met een groep een traject in te gaan van meerdere bijeenkomsten. Dat biedt de mogelijkheid om voort te bouwen op het geleerde en het te waarborgen. Vanuit een basis van vertrouwen kunnen de teamleden oefenen om meer open en eerlijk te communiceren en van daaruit hun kwaliteiten gezamenlijk in te zetten.