Coaching

Coaching is werken met kwaliteiten

Als alles goed lijkt te gaan betekent dat nog niet dat het goed gaat met u. We hebben zo veel mogelijkheden en tegelijkertijd kan het zijn dat dat niet genoeg voldoening biedt.
De kwaliteit van ons leven zit niet in de dingen zelf, maar hoe we er mee om gaan. Hoe ontdek je wat belangrijk is voor jezelf. Hoe vind je balans in een overvol leven? Wat zijn de knelpunten die steeds weer op uw pad komen?
Coaching is een vorm van begeleiding om te ontdekken hoe je je kwaliteiten zo goed mogelijk kunt inzetten.  Het kan je helpen in je privésituatie of in je werk. Het helpt je te oriënteren wat voor jou belangrijk is en wat je wilt bereiken.  Net zo belangrijk daarbij is om te erkennen waar de grenzen zijn. Is het mogelijk om een goede balans te vinden, die je voldoende uitdaging biedt zonder je te overvragen?
Als coach kan ik u een spiegel bieden hoe u in het leven staat, wat voor u belangrijk is, en hoe dat toe te passen.

Wandelcoaching

Coaching kan gewoon in een gesprekkamer, maar dat hoeft niet. Soms is het veel aangenamer en gezonder om gewoon al lopend met elkaar in gesprek te gaan. Het biedt je de ruimte om om je heen te kijken, maar ook om gewoon even stil te zijn om na te denken.

Wandelen geeft ruimte in ons hoofd. Al wandelend in gesprek te zijn over wat je bezig houdt, wat je vragen zijn is een ontspannen manier om naar je zelf te kijken.

Vanuit mijn huis is een prima ronde van ongeveer 5 km. te lopen door het landschap. We zijn dan (met aankomst en afscheid) ongeveer anderhalf uur bezig.

Coaching van groepen

Een groep heeft een eigen dynamiek. In een groep spelen niet alleen de kwaliteiten en beperkingen van de individuele leden. Met elkaar en tegen elkaar ontstaat een geheel eigen krachtenspel. De kunst van het werken in een groep is om de kwaliteiten van een ieder optimaal in te zetten. Niet alleen persoonlijk, maar ook voor het team. Daarvoor is het nodig dat de teamleden elkaar (leren te) vertrouwen. Een fundament van vertrouwen biedt de mogelijkheid om eerlijk en open te communiceren en biedt de teamleden daardoor mogelijkheden elkaar te ondersteunen en te versterken.

Coaching van teams in zorginstellingen

In zorginstellingen wordt veel van de zorgverleners gevraagd. Dat kan ook niet anders, want je werkt met kwetsbare mensen. De zorg kan altijd beter. Mensen die er voor kiezen om in de zorg te werken ervaren dat dagelijks. Des te belangrijker is het dan om als team op elkaar te kunnen bouwen. Het vraagt heel wat om je eigen grenzen te weten en nog meer om je vrij te voelen om steun te vragen of te geven. Hulpverleners zijn vaak mensen die het zelf willen oplossen. Dat brengt het risico met zich mee dat mensen niet optimaal functioneren of overbelast raken. In teamcoaching gaat het juist daarom: dat je leert elkaar te vertrouwen en op elkaar te bouwen.