René Kok

Mijn naam is René Kok (1961). Ik geloof dat mensen elkaar kunnen verrijken door samen te leven en te werken. Maar dat gaat niet vanzelf. Het vraagt een open houding, relativering van je eigen belangrijkheid en zorgvuldigheid in hoe je omgaat met jezelf, de ander en de wereld om je heen. Mijn hele werkzame leven heb ik gewerkt met mensen en hun levensverhalen.

Sinds 2011 werk ik als relatietherapeut en procesbegeleider van teams. Ik ben opgeleid als psycholoog aan de Universiteit van Amsterdam. Afgestudeerd in klinische psychologie. Daarnaast heb ik de 2 jarige opleiding relatietherapie gedaan aan de School voor Relatietherapie te Antwerpen.

Ook werk ik sinds 1990 in de kerk in verschillende functies. Als dominee, jeugdpredikant, jeugdwerkadviseur en procesbegeleider. Ik ben opgeleid als theoloog. Afgestudeerd in filosofie en pastorale psychologie. Daarbij de kerkelijke opleiding van de (toenmalige) Hervormde Kerk.

U hoeft zich geen zorgen te maken dat ik u met geloofszaken lastig val. Andersom kan natuurlijk wel: uw geloofsovertuiging is voor mij geen vreemde wereld.

Voor het onderhouden van mijn vakbekwaamheid volg ik bijscholing en intervisie met collega’s.

Ik ben aangesloten bij https://www.relatietherapeuten.net/ en https://www.therapiepsycholoog.com/. Hier kunt u als u wilt zoeken naar andere (relatie)therapeuten.