Helpen helpt meestal niet..

Het gebeurt maar al te vaak in een relatie dat beide partners ongelofelijk hun best doen en toch lukt het niet om bij elkaar te komen.  Mannen halen alles uit de kast om hun vrouw ter wille te zijn. Je ziet ze soms letterlijk met de handen in het haar en hard aan het denken hoe ze het goed moeten doen. Vrouwen blijven maar begrijpen en verdragen en het gesprek aangaan. Soms zo ver dat ze zelf helemaal in de knel komen te zitten.

Mannen steunen hun vrouw, geven adviezen, vertellen hoe ze het beter kan doen en weten overal raad op. En wat krijgt hij te horen? ‘Hij is er niet voor me.’ ‘Ik wil gewoon een arm om mij heen.’ ‘Hij luistert niet echt naar me.’ ‘Hij is altijd met zijn hoofd ergens anders.’ En dan zie je het ontsporen. De man weet niet hoe hij het goed kan doen. De vrouw voelt zich onbegrepen.

 En er komt nog wat bij. Mannen zijn nogal gevoelig voor kritiek. Het roept meteen een reactie op waarin ze zichzelf verantwoorden of verdedigen. Vanuit hun gevoel terecht: ze proberen echt op allerlei manieren hun vrouw te helpen. Maar ja, als iemand klaagt zit ze niet te wachten op een uitleg, een verantwoording of nog erger een verdediging. Dat werkt als olie op het vuur.

Waar gaat het mis?. Vrouwen zitten vaak helemaal niet te wachten op al die goed bedoelde, wijze en praktische adviezen van hun man. In tegendeel zelfs. Als een vrouw wat vertelt en de man geeft advies voelt zij zich niet gehoord. Vandaar die verwijten. Eenvoudig gezegd: mannen begrijpen dat vaak niet. Ze bedoelen het toch zo goed.

Wat kun je er aan doen?

Wat mannen kunnen doen.

Mannen kunnen leren hun mond te houden en niet meteen met adviezen te komen. Geloof me, dat is vreselijk moeilijk. Het voelt als met twee linkerhanden werken.  Praktisch betekent het simpel dat je als man moet leren om jezelf af te remmen, je adviezen binnen te houden en proberen te luisteren. Je helpt je zelf door te reageren met bevestigende woordjes als ‘o.k’, ‘ik luister’. En natuurlijk de ander aankijken en knikken. Ik geef het toe: het klinkt zo oubollig als wat, maar je moet het leren. Wat ook helpt is om onder woorden te brengen dat je de neiging hebt om adviezen te geven, dan snapt je partner ook dat je aan het zoeken bent hoe het te doen. En tenslotte: stop met ongevraagde adviezen. Vraag eerst of je partner een advies wil.

Wat vrouwen kunnen doen.

Vrouwen kunnen duidelijker zijn. Het gebeurt nog wel eens dat een vrouw niet zegt wat ze mist of wat ze wil omdat ze beseft dat haar man zijn best doet. Dan zwijgt ze liever. Maar dat werkt juist tegengesteld. Je helpt een man door duidelijk te zijn wat je verlangt. Een eenvoudige opmerking als ‘ik wil liever geen adviezen, maar dat je gewoon luistert’, helpt wonderbaarlijk…. En zoals gezegd: een man is nogal gevoelig voor kritiek, en zeker voor verwijten. Het helpt om daarom niet in verwijten te spreken, maar in wat je wenst.

Het moet toch een heerlijk besef zijn. Voor de man:  hij hoeft niet meer zo hard te werken, na te denken over oplossingen en adviezen en zich steeds weer wanhopig af te vragen waarom ze niet doet wat hij zegt. Voor de vrouw: hij luistert eindelijk een keer, tenminste hij doet er zijn best voor…

Wat het maar zo eenvoudig. De praktijk kan wel eens tegenvallen: