‘Het gaat hem alleen om de seks’

Als een relatie niet meer zo lekker loopt, gaat de kwaliteit van de seks meestal ook mee naar beneden. Niet zelden klinkt dan de klacht ‘Het gaat hem alleen om de seks’. In mijn ervaring is het meestal de vrouw die deze klacht uit en is het meestal de man die meer seks wil binnen de relatie.

Het kan ook andersom zijn: soms wil de vrouw meer seks dan de man.

Klopt de klacht van de vrouw?

Ja, de klacht klopt. De man is dan vaak degene die inderdaad meer seks wil dan de vrouw. Niet zelden, als de verhouding al langere tijd bekoeld is, is de seksuele relatie op een laag pitje gekomen, of is er al voor langere tijd geen seks meer. Vanuit de vrouw begrijpelijk: als de relatie haar weinig biedt, heeft ze weinig behoefte om zich kwetsbaar op te stellen en te vrijen met haar partner. Niet dat ze geen seks wil. Veel meer is het zo dat ze zó geen seks wil: net met een man bij wie ze zich niet thuis voelt, waar de relatie verkild is en de warme woorden schaars zijn geworden. Vanuit dat standpunt zou je zeggen: gelijk heeft ze.

Nee, de klacht klopt niet. Ook als de relatie bekoeld wil een man wel graag seks met zijn vrouw hebben. Alleen het gaat hem dan niet ‘alleen om de seks’. De seks is voor mannen een manier om intiem te zijn met elkaar: emotioneel intiem. Met andere woorden: de seks is de weg voor de man om intiem te kunnen zijn. Zijn verlangen is gericht op de intimiteit, zijn taal is via de seks. Als een man seks heeft gehad is hij daarna vaak  hartelijker, vrolijker, meelevender en opener in het vertellen en luisteren. Kortom via de seks krijgt een man toegang tot zijn emoties.

De problemen ontstaan dus omdat beide partners wel op dezelfde weg zitten, maar in tegengestelde richting gaan. Je komt elkaar wel tegen, maar je komt niet samen.

Voor vrouwen is seksualiteit veelal een vorm van intiem zijn, misschien moet je wel zeggen ‘meer intiem zijn’. De voorwaarde om seks te hebben is dat de relatie tussen beide partners intiem is. Vandaar uit kan dan de seksuele relatie zich ontvouwen. Voor mannen is het juist andersom. Zij kunnen intiem zijn door de seks. Voor hem wordt de weg daarmee juist geopend.

Als de relatie onder druk staat loop je het risico dat je elkaar niet meer kunt vinden. Je zit op gescheiden rijbanen.  Als seksualiteit dan ter sprake komt is het meestal niet meer een vrij gesprek.

De man spreekt daar mee zijn verlangen uit, maar in een taal (seksuele toenadering) waar de vrouw geen behoefte aan heeft. Nogmaals, niet omdat ze geen seks wil. Maar ze mist de intimiteit als voorwaarde om zich te kunnen geven in het seksuele spel. De vrouw verstaat niet de taal van man als een verlangen naar intimiteit.

Andersom gezegd: de man beheerst niet de taal van de vrouw om zijn verlangen zo te verwoorden dat zij het kan verstaan als een uitnodiging tot meer intiem contact. Hij wil te snel.

Hoe kun je uit deze impasse komen? Een eerste stap zou kunnen zijn om samen (dat is dus niet apart) dit stuk te lezen….