Privacy

Privacy-document Therapiepraktijk R.Kok, te Nijeveen.

Doel van dit privacy-document is om mijn cliënten uitdrukkelijk te informeren welke gegevens ik  opsla in het cliëntendossier en wat ik er mee doe.

Privacy cliënt.

Voor een goed verloop van de therapie is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Uw dossier bevat naast naam, adresgegevens, geboortedatum, telefoonnummer, email adres, aantekeningen over uw persoonlijke situatie en over uw welzijn, gezondheid en gegevens over het verloop van de therapie. Soms kunnen in uw dossier ook voor de therapie noodzakelijke gegevens worden opgenomen die verkregen zijn bij een andere zorgverlener zoals  bijvoorbeeld de huisarts. Dit kan echter alleen met uw expliciete toestemming die schriftelijk wordt vastgelegd.

Ik doe mijn best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
  • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
  • alle gegevens onder wachtwoorden zijn beveiligd.

Als uw therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Bepaalde gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  • Met uw toestemming voor gebruik bij waarneming tijdens mijn afwezigheid of afhandeling van uw dossier bij mijn overlijden.
  • Voor het volledig geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing zoals intervisie of supervisie. Dit is een verplichting voor mij om mijn vaardigheden actueel te houden.
  • Uw adres en geboortedatum worden gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen. De administratie verzorg ik zelf. Ook deze gegevens zijn wachtwoord beveiligd.
  •  

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van bepaalde gegevens van u, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.